-Fıkaralar-

FIKRALAR

Sayfalar:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

FIKRALAR 6

TEMEL'E ANNESiNDEN MEKTUP

Sevgili oglum Temel,

Senin hIzlI okuyamadIgInI bildigim için bu mektubu yava$ yava$ 
yazIyorum.

ArtIk, senin büyük $ehre gittigin sIrada ya$adIgImIz evde 
ya$amIyoruz. Baban bir gazetede, insanlarIn
ba$Ina genellikle evlerinin 2 km civarIndaki bölgelerde kaza geldigini

okumu$; o yüzden ta$IndIk. Sana yeni adresi
veremiyorum çünkü yeni evimizde bizden önce oturan hem$ehrilerimiz, 
ta$InInca adresleri degi$mesin diye kapI
numarasInI söküp götürmü$ler.

Bu evde garip bir çama$Ir makinasI var. Geçen gün içine 4 gömlek 
koydum, çalI$tIrmak için duvardaki
zinciri çektigimden beri bir daha o gömlekleri görmedim.

Geçen hafta sadece iki kez yagmur yagdI. ilki 3 gün sürdü; ikincisi
ise 
dört gün.

Benden istedigin yelegi postaya verdim, ancak halan, o koca dügmelerle

paketin çok agIr olacagInI söyledi; o
yüzden dügmeleri kopartIp yelegin cebine koyduk. Orada bulabilirsin.
Sevgiler,

Annen
(Safinaz)

NOT : Sana biraz da para gönderecektim ama zarfI bir kere yapI$tIrmI$ 
bulundum.

HANGİSİ DAHA AÇIKGÖZ  
Çok akıllı geçinirdi.Kapısında "ikinci kez gelen hastalardan yarım ücret alınır"yazılı doktora girdi.Gülerek :  
-Bakın doktorcuğum, yine ben geldim, hatırladınız mı beni?dedi.  
Doktor da güldü :  
-Tabii, hatırlamaz olur muyum? 
-Eeee? Muayene etmeyecek misiniz?İlaç vermeyecek misiniz?  
-Hayır gerekmez...Geçen gelişinizde verdiğim ilaca devam edin...
İki sevgili bir ağacın gölgesinde otururlar.Delikanlının tatlı sözleri arasında bir ara kız sevgilisinin kulağına fısıldar :  
-Sevgilim sana apandist ameliyatı olduğum yeri göstereyim.   
Delikanlının gözleri parlar.  
-Göster canım göster.   
Kız eliyle uzak bir yeri göstererek :  
-Bak şu ilerde görünen sarı bina var ya, onun üçüncü katı....

Manevra varmış.Temel elde tüfek yerde yatıyormuş.Komutan gelip sormuş :  
-Düşman önden gelirse ne yaparsın Temel?  
Temel cevaplamış.Şu yandan, bu yandan, arkadan gelirse, diye tekrar sormuş komutan.Temel bunları da cevaplamış.  
Komutan en sonunda :  
-Ya düşman tepeden gelirse? deyince.  
Temel dayanamamış ve :  
-Habu memleketin tek askeru ben miyum komitanum daa!
Bir ülkede bir bakan, kendisini gazetecilere hiç sevdirememişti.Ne yapsa makbule geçmiyor, basın hergün kendisiyle uğraşıyordu.Nihayet :  
-Öyle bir şey yapayım ki, gazeteciler mat olsun, diye düşündü ve ilan etti :   
-Pazar günü saat 10'da bakan denizin üzerinden yürüyerek geçeceğim.  
Pazar sabahı saat 10'da tüm basın mensupları toplandılar orada.Bakan geldi ve elinde bastonuyla denizin üzerinde yürümeye başladı.Karşı kıyıya kadar da yürüdü geçti.Herkesin gözleri dehşetle açılmıştı.  
Fakat ertesi günü tüm gazetelerde şu başlık okundu :  
-Bakan yüzme bilmiyor!
İspanya'da tatilini geçiren turist, restoranda tipik bir İspanyol yemeği yemek istemişti. Listeyi uzun uzun inceledi.Cojano adı dikkatini çekti.Ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu.Parmağını basıp, garsona işaret etti.Garson bir tabak içerisinde yemeğini getirdi.Nefis bir şeydi ama içindekinin ne olduğunu çıkaramadı.Bir çeşit etti ana ne?...Garsonu çağırdı ve sordu...Garson anlattı :  
-Bugün boğa güreşlerine gittiniz mi bayım?   
-Evet...   
-İşte bu yediğiniz yemek bugün arenada öldürülen boğanın yumurtalıklarından yapıldı.   
Adam ertesi gün gene aynı restorana gitti.Tadı damağında kalan yemeği Cojano'yu bir kez daha istedi.Lezzetle yedi.Artık ahbap oldukları garson hatır sormaya geldi :  
-Nasıl memnun kaldınız mı bayım?   
-Kaldım kalmasına ama bir şey dikkatimi çekti.Dün yediğim Cojano biraz daha büyüktü gibi geldi bana.   
Garson başını iki yana salladı :  
-Her zaman boğa kaybetmez bayım...
Sayfanın en üstüne git